4.7

kalk marketing

Kalk Marketing ökar företagets synlighet på sociala medier

Genomtänkt och träffsäker digital marknadsföring och kommunikation är varje företags fundament för tillväxt och utveckling. Kalk Marketing är en partner som tar ansvar för företagets digitala dialog med marknaden, framför allt genom att skapa, publicera och underhålla webbsidor, nyhetsbrev och innehåll i sociala medier. Med Kalk Marketing som digital marknadsföringspartner adderar ditt företag en nyckelkompetens och en extra marknadsresurs till organisationen. Genom kunskap, flexibilitet och kontinuitet blir Kalk Marketing en integrerad del av företagets marknadsarbete och bidrar till resultat och tillväxt, på kort och lång sikt. 

KALK Marketing utgångspunkt är alltid att kunden ska behöva lägga minimalt med tid på innehåll och content till digitala och sociala kanaler.  

Genom lyhördhet, strukturerade metoder, smarta schemaläggningsverktyg och erfarenhet kan kundernas digitala och sociala konton effektivt hållas uppdaterade. 

sociala medier

Rätt innehåll i företagets sociala kanaler skapar kännedom

Kalk skapar intressant och engagerande innehåll genom text, bild, videos och kampanjer som syftar till att öka företagets synlighet. Genom att mäta och följa upp statistik och aktiviteter på sociala kanaler kan innehållet optimeras och målgruppsanpassas utefter besökarnas sökbeteende, klickfrekvens och konverteringsmönster. 

Kalk Marketing anpassar varje uppdrag till kundens behov, för bästa effekt och resultat är samarbetet långsiktigt. Då finns bäst förutsättningar för att både operativt och strategiskt formulera och kommunicera rätt budskap för den aktuella målgruppen samt för att i samarbete med kunden kontinuerligt stämma av och vässa insatserna.