Digital marknadsföringspartner som stärker företag 

Genomtänkt och träffsäker digital marknadsföring och kommunikation är varje företags fundament för tillväxt och utveckling. Kalk Marketing är en partner som tar ansvar för företagets digitala dialog med marknaden. Framför allt genom att skapa, publicera och underhålla webbsidor, nyhetsbrev och innehåll i sociala medier. Med Kalk Marketing som digital marknadsföringspartner adderar ditt företag en nyckelkompetens och en extra marknadsresurs till organisationen. Genom kunskap, flexibilitet och kontinuitet blir Kalk Marketing en integrerad del av företagets marknadsarbete och bidrar till resultat och tillväxt. På kort och lång sikt. 

Flexibilitet och kontinuitet ger effekt 

Kalk Marketing anpassar varje uppdrag till kundens behov, för bästa effekt och resultat är samarbetet långsiktigt. Då finns bäst förutsättningar för att både operativt och strategiskt formulera och kommunicera rätt budskap för den aktuella målgruppen samt för att i samarbete med kunden kontinuerligt stämma av och vässa insatserna. 

Sömlöst samarbete för lyckad digital närvaro

Genom att arbeta nära sina kunder kan Kalk Marketing bli en strategisk och operativ marknadsföringspartner som skapar effekt, resultat och mervärde för kunderna. Utan behov att anställa får företag en kunnig, erfaren, idéstark och kompetent resurs som kan ta helhetsansvar för digital marknadsföring, eller ta hand om valda delar. Med löpande avstämningar har du som kund alltid full översikt av processen. Men utan att behöva ta för mycket av din tid att hålla koll på detaljer.

Kalk Marketing kan också bistå med såväl operativa som strategiska tjänster för företags marknadsföring i sociala och digitala kanaler. Vid partnersamarbete agerar Kalk Marketing ofta Content Creator och tar fram strategi och planering för både organiskt och betalt innehåll för olika sociala plattformar samt står för publicering och uppföljning.