4.7

kalk marketing

Vi ökar ert företags synlighet på sociala medier i Alingsås

Sociala medier

Genomtänkt och träffsäker digital marknadsföring och kommunikation är varje företags fundament för tillväxt och utveckling. Kalk Marketing är en partner som tar ansvar för företagets digitala dialog med marknaden. Framför allt genom att skapa, publicera och underhålla webbsidor, nyhetsbrev och innehåll i sociala medier i Alingsås. Med Kalk Marketing som digital marknadsföringspartner adderar ditt företag en nyckelkompetens och en extra marknadsresurs till organisationen. Genom kunskap, flexibilitet och kontinuitet blir Kalk Marketing en integrerad del av företagets marknadsarbete och bidrar till resultat och tillväxt. Både på kort och lång sikt. 

Kalk Marketing utgångspunkt är alltid att kunden ska behöva lägga minimalt med tid på innehåll och content till digitala och sociala kanaler.  

Genom lyhördhet, strukturerade metoder, smarta schemaläggningsverktyg och erfarenhet kan kundernas digitala och sociala konton effektivt hållas uppdaterade. 

Rätt innehåll i företagets sociala kanaler skapar kännedom

Vi skapar intressant och engagerande innehåll genom text, bild, videos och kampanjer som syftar till att öka företagets synlighet. Genom att mäta och följa upp statistik och aktiviteter på sociala kanaler kan innehållet optimeras och målgruppsanpassas.

Kalk Marketing anpassar varje uppdrag till kundens behov, för bästa effekt och resultat är samarbetet långsiktigt. Då finns bäst förutsättningar för att både operativt och strategiskt formulera och kommunicera rätt budskap för den aktuella målgruppen samt för att i samarbete med kunden kontinuerligt stämma av och vässa insatserna. 

Vi vet att sociala medier är en avgörande del av att nå ut till dina kunder och bygga ett starkt varumärke på nätet. Med vår hjälp kan du säkerställa att din närvaro på sociala medier är effektiv och framgångsrik. Vi förstår vikten av att ha en närvaro på alla relevanta sociala plattformar och hjälper dig att välja de som är mest lämpade för ditt företag och din målgrupp.

Öka din synlighet och engagemang - Vi hjälper dig med företagets sociala medier

Vi arbetar nära dig för att förstå dina specifika mål och behov. Kalk Marketing skapar en anpassad strategi som passar din verksamhet. Således arbetar vi hårt för att säkerställa att dina sociala mediekampanjer är både engagerande och effektiva. Vår målsättning är att maximera din synlighet, öka ditt företags trovärdighet och driva trafik till din hemsida.

Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att växa med hjälp av sociala medier.