Digital marknadsföring i Alingsås

Genomtänkt och träffsäker digital marknadsföring och kommunikation är varje företags fundament för tillväxt och utveckling. Därför finns vi Kalk Marketing. Framför allt är vi experter på digital marknadsföring och att skapa, publicera och underhålla webbsidor, nyhetsbrev och innehåll i sociala medier. Som ett resultat av detta  adderar Kalk Marketing som digital marknadsföringspartner en nyckelkompetens och en extra marknadsresurs till organisationen. Genom kunskap, flexibilitet och kontinuitet blir Kalk Marketing en integrerad del av företagets marknadsarbete och bidrar till resultat och tillväxt. 

Flexibilitet och kontinuitet ger effekt 

Kalk Marketing anpassar varje uppdrag till kundens behov, för bästa effekt och resultat är samarbetet långsiktigt. Efter det finns bäst förutsättningar för att både operativt och strategiskt formulera och kommunicera rätt budskap för den aktuella målgruppen samt för att i samarbete med kunden kontinuerligt stämma av och vässa insatserna. 

Sömlöst samarbete för lyckad digital närvaro

Genom att arbeta nära sina kunder kan Kalk Marketing bli en strategisk och operativ marknadsföringspartner som skapar effekt, resultat och mervärde för kunderna. Till exempel får företag en kunnig, erfaren, idéstark och kompetent resurs som kan ta helhetsansvar för digital marknadsföring, eller tar hand om valda delar, utan att behöva anställa. Framförallt får kunden löpande avstämningar så att du som kund alltid har full översikt av processen. Men utan att behöva ta för mycket av din tid att hålla koll på detaljer.

Sammanfattningsvis kan Kalk Marketing bistå med såväl operativa som strategiska tjänster för företags marknadsföring i sociala och digitala kanaler. Därför kan Kalk Marketing under ett partnersamarbete agera Content Creator och ta fram strategi och planering för både organiskt och betalt innehåll för olika sociala plattformar samt står för publicering och uppföljning. Välkommen att kontakta oss idag för att prata digital marknadsföring i Alingsås!